Lider - Yönetici Koçluğu

Lider ve yöneticiler, günümüzün zorlu ve dinamik iş dünyasında, sektörü, işlerini, parayı, süreçleri, ilişkilerini, insane kaynağını, rekabeti ve gündemi yönetmekle yükümlüler.

Bu süreçte bugüne kadar sürekli duyduğumuz ‘Lider yalnız olandır’ sözü doğru olmak zorunda değil.Sosyal bir toplumda, bu pozisyonların ve pozisyonu dolduranların izole olması hem kendilerine hem de iş dünyasına haksızlıkdır.

Lider-Yönetici, bir koç ile birlikte çalışarak, güven ve gizlilik temeline dayalı bir ilişki oluşturur. Birlikte lider-yöneticinin ajandası doğrultusunda çalışırlar ve güçlü ilişki, Lider-Yöneticinin vizyonunu belirlemesi/sürdürmesi, bu vizyon doğrultusunda hedeflerinin belirlenmesi/şekillendirilmesi ve hedeflerini gerçekleştirme sürecinde tüm potansiyelini kullanmasını, ilişkilerini derinleştirip güçlendirerek bu ilişkilerden destek almasını, iş özel hayat dengesini koruması ve değerleri doğrultusunda yol almasını sağlar.
İşbirliği şekli ve koşulları için lütfen irtibata geçiniz.

Takım
Koçluğu

Takım koçluğu, takım ilişkisinin, yönetici de dahil olmak üzere, bir bütün olarak ele alındığı, takımın olumluluk ve dolayısı ile verimliliğin artması için tasarlanmış bir koçluk programıdır.

Süreç, takımın olumluk ve verimlilik ekseninde bugün nerede olduğunu ölçen bir değerlendirme envanterinin yapılması ile başlar. (Team Diagnostic Assesment) Envanter sonuçlarına gore, takımın güçlü yönlerinin kaldıraç olarak kullanıldığı ve gelişime açık alanlarının üzerine çalışıldığı koçluk süreci başlar. Bu süreçte ana amaç, olumluluğun ve dolayısı ile verimliliğin artırılarak, takım ilişkilerinin güçlendiği ve takımın her üyesi için ilişki deneyimin ortak olmasıdır.

Yaklaşık 6 ay süren koçluk süreci sonucunda değerlendirme envanteri tekrarlanarak süreçte gelinen nokta ölçülür.
İşbirliği şekli ve koşulları için lütfen irtibata geçiniz.

Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu

Her türlü ilişkiye odaklanan, ilişkilerin güçlendirilmesi ile tüm potansiyellerinin açığa çıkartılması ve kullanılmasını sağlayan koçluk modelidir.

Bu modelde, bireysel koçluk uygulamalarından farklı olarak, ilişkiyi oluşturan bireylere değil, ilişkiyi oluşturan bireylerden bağımsız olarak ortaya çıkan ilişkiye koçluk yapılır.

İnancımız, her ilişkinin kendisini geliştirme ve iyileştirme potansiyeline sahip olduğudur. Bu doğrultuda, ‘Bilinçli ve niyete dayalı’ ilişkiler oluşturulmasına aracı olarak, ilişki ve iletişimde sürekli gelişme, birliktelik ruhunun geliştirilmesi, ilişki yönetimi becerilerinin artırılması, ve ilişkilerin yaratıcılık potansiyelinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Kim kime ne yaptı, neden yaptı sorgulamalırının aksine, bu ilişki neye gebe, bu ilişkide ne olmaya çalışıyor diye bakan bir yaklaşımdır.
İşbirliği şekli ve koşulları için lütfen irtibata geçiniz